Integratieve Coach&Counseling

Wat houd je bezig en waar besteed je je energie aan? Hoe voel je je en hoe wil je je voelen? Waarin voel je je belemmerd?

Wat maakt dat jij wel zo moest reageren? Welk gevoel met welke trigger maakte dat jij deze keuze hebt gemaakt? Door welke situaties word je getriggert? En hoe zou je wel willen reageren?

Maar vooral: Waar wil je zijn en hoe wil je je voelen?

Als client word je in alle respect voor je eigenwijsheid ondersteunt in je zelfveranderingsproces. Door inzichten word je zichtbaar als mens en gemotiveerd voor het veranderingsproces. Je beseft dat je alle mogelijkheden en hulpbronnen in huis hebt om de gestelde doelen te behalen! Wordt wie je eigenlijk bent.

Wat houd integratief werken in?

Veranderingsprocessen bij jezelf komen tot stand door jezelf, met jezelf en via jezelf. De criteria voor succesvolle begeleiding is het vertrouwen hebben in een deskundige begeleider, een door jou beleefde goede vertrouwensrelatie, een voor jou geloofwaardige verklaring van het probleem en een aannemelijke aanpak. In de integratieve benadering staat het veranderingsproces, het verandervermogen en de veranderbereidheid van jou als client centraal, samen de beïnvloedingsmogelijkheden van mij als therapeut om jou als de client daarin te faciliteren. Jij weet ‘t, kan ’t en doet ’t !

 

Integratieve therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende 10 punten van uiterst belang zijn voor het behalen van je persoonlijke doelen: het beschikken over contact met iemand die naar je luistert.

 1. de perceptie van jou als client van een warme en steunende, niet veroordelende relatie
 2. het doorbreken van het sociale isolement en van gevoelens van vervreemding door een sterke relatie te bewerkstelligen
 3. het verbinden van hoop op verbetering koppelen aan het doen van de therapie waardoor de verwachting van jou als client toeneemt
 4. het tegengaan van machteloosheid en defaitisme
 5. het vergroten van de competentie en het eigen probleemoplossend vermogen
 6. 7. het bevorderen van succeservaringen welke het gevoel van zelfcontrole doen toenemen.
 7. expressie, ontlading en het stimuleren van emotionele arousal (activiteit of opwinding)
 8. het geven van mogelijkheden aan jou als client om te oefenen met nieuwe gedragsvarianten.
 9. het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen
 10. de bewustwording en correctie van vertekende ideeën over jezelf, de leefsituatie en andere mensen, alsmede de correctie van opvattingen in gevoelens over het primaire gezin
 11. het leren van de therapeut en het leren van alternatieve mogelijkheden
 12. het geven van informatie
 13. het generaliserend effect naar de verschillende leefgebieden: werk, privé en lichamelijk welbevinden.

Een diagnose helpend in het veranderproces:

Zit je bij de juiste behandelaar voor de volgende stap in je veranderproces? Hoe zit t met het verandervermogen.

 • welke motivatie of ziektewinst heb je?
 • wat zijn de factoren waardoor dit probleem nog bestaat?
 • wat is de reden dat je nu komt voor hulp?

De werkzame interventies vanuit een specifieke school of richting bestaan niet of nauwelijks (hun bijdrage aan het totale effect is niet meer dan 1%). De keuze van de interventie gebaseerd op een specifieke diagnose over wat iemand heeft, wat de oorzaak is en waar de keuze van de interventies op gebaseerd dient te worden, is van ondergeschikt belang geworden.

Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van al die verschillende diagnoses met bijbehorende geavanceerde interventies en technieken 1% uitmaken van het totale 100% behandeleffect.

Welke diagnose en aanpak wordt gebruikt gericht op heling, groei, ontwikkeling, verbetering, genezing en transformatie doet er minder toe dan welke de client als de goede aanpak aanduidt.


Hoeveel sessie zijn gemiddeld nodig voor het behalen van mijn doel?

Als start wordt een gemiddeld aantal sessies voorgesteld van 6-10 sessies afhankelijk van de omvang van de problematiek.

Integratieve coach/counseling is een kortdurende therapievorm.


Welke interventies kunnen tijden de sessies worden ingezet?

Tijdens de sessies word een activatieproces in gang gezet doormiddel van een stappenplan.

 1. uitvragen/verhelderen van hetgeen je wilt aanpakken
 2. uitvinden wat je wel wilt: Doelbepaling
 3. wat is nu werkelijk de belemmering?
 4. stappenplan voor de buitenwereld (to-do-list)
 5. de eerste stap in de binnenwereld (aansluitend op de het proces o.a. ontspanning/bewustwording dmv stoelentechniek/imaginatie//ontdekkingstocht hoe het van binnen is georganiseerd)
 6. evaluatie en vooruitblik

Hoe meld ik me aan?

Door mij via 'contact' een mail te sturen of mij rechtstreeks een mail te sturen naar [email protected] zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen voor het maken van een afspraak.

Problematiek kun je zien als een eiland voor de kust van je "hoofdeiland" .