Stress Vragenlijst II:

Naam: _______________________________

Datum: ______________________________

Stress situaties

Er zijn diverse situaties die tot stress kunnen leiden. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Kruis de situatie(s) aan die op jouw situatie(s) van toepassing is!

Tel het aantal punten op. Bij 150 of meer punten loop je een groot risico op een stress-ziekte. Zoals bijvoorbeeld: verwardheid, uitputting, hoge bloeddruk, hyperventilatie, maagproblemen, huidproblemen, overgevoelig reageren, verhoogde prikkelbaarheid, aggressie, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen enz.

Situaties Aantal punten:

O Belangrijk persoonlijk succes 28

O Communicatiestoornissen met partner 35

O Decembermaand; Sinterklaas, Kerst-en Oud/Nieuw 12

O Dood van partner of kind 100

O Dood of verlies van naaste familielid 63

O Dood of verlies van goede vriend(in) 37

O Executie van hypotheek/lening 30

O Gevangenisstraf 63

O Gezinsuitbreiding 39

O Huwelijksverzoening 45

O Hypotheek aangaan 17

O Kinderen die het huis uitgaan 29

O Lichte overtreding van de wet 11

O Op (nieuwe) school beginnen/van school afgaan 26

O Partner stopt/begint met werken 26

O Pensioenering 45

O Persoonlijk letsel of ziekte 53

O Problemen met collega’s/leidinggevende op het werk 23

O Problemen met schoonouders 29

O Relatie-/huwelijksproblemen 50

O Scheiding van tafel en bed 65

O Scheiding 73

O Seksuele problemen 39

O Te grote hypotheek nemen 31

O Vakantie 13

O Veranderde werkzaamheden 36

O Verandering in bedrijf/in zaken 39

O Verandering in eetgewoonten 15

O Verandering in financiële situatie 38

O Verandering in eigen leefwijze/gewoonten 24

O Verandering van hobby’s 19

O Verandering in sociale activiteiten 18

O Verandering in slaapgewoonten 16

O Verandering in werktijden 20

O Verandering in woonsituatie 25

O Verhuizen 20

O Verlies van baan 47

O Ziekte en problemen in het gezin 44

O Zwangerschap 40

Totaal aantal punten: ..........

Opmerkingen:

1) Zowel negatieve als positieve gebeurtenissen kunnen voor stress zorgen. Stress kan beschouwd worden als een teveel aan prikkels.

2) Stress situaties kunnen elkaar negatief versterken. Bijvoorbeeld: verlies van baan leidt tot relatieproblemen en financiële problemen.

3) De mate van stress wordt ook bepaald door de eigen lichamelijke en geestelijke conditie. Bij een slechte conditie (bijvoorbeeld bij ziekte), overgewicht, hoge bloeddruk, treedt eerder stress op. Daarnaast speelt ook de persoonlijkheid en de mate van flexibiliteit van de persoon mee en de omstandigheden, waarin iemand leeft.

4) Een tegenwicht voor stress wordt gevormd door lichamelijke en geestelijke ontspanning in de vorm van hobby’s, muziek, dans, lichaamsbeweging, ‘praatmaat’ op werk en/of privé; hanteren van positieve denkpatronen en ‘wijsheden’.

5) Stress werkt jarenlang - dikwijls sluimerend door - hierdoor pleeg je ‘roofbouw’ op jezelf.

6) Teveel activiteiten en bezigheden (ook leuke) werken stressverhogend; zorgen er ook voor dat je geen dingen af kunt maken. Geven je het gevoel dat je dingen niet kunt en zijn dus slecht voor je zelfvertrouwen.

7) Het middel tegen stress is ‘loslaten’ - is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar wel noodzakelijk! Eventueel met hulp van deskundige begeleiding.

Meld je aan voor een coach-counseling sessie door onderstaand formulier in te vullen.
Je Naam/Email en je klacht:

[ninja_form id=2]